فروشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

شماره حساب ما

بانک ملی ایران

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۳۴۲۱۵۰۴۳۱

شماره حساب: ۰۳۳۳۲۵۵۱۹۴۰۰۴

شماره شبا: IR020170000000333255194004

به نام : نادر بابامرادی-جواد قجاوند

بانک ملت

شماره حساب: ۵۷۱۷۹۶۲۱۰۸

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۲۸۲۹۹۰۷

به نام: نادر بابامرادی – جوادقجاوند

بانک ملی ایران

شماره حساب: ۰۱۰۹۳۵۶۰۱۸۰۰۷

به نام: موسسه گسترش مشاغل قاصدک